joi, 18 septembrie 2014

Travel Romania: The Kites Garden/ Grădina Zmeilor

En
Two or tree weekends ago, we went to visit The Kites Garden in Sălaj county. Althought I am passing through Sălaj very often on my way to Satu Mare and back to Cluj, I must admit that I've never heard of this place. I found it randomly on the internet, so on that Saturday morning I told Alin, let's go, and so we went to discover the Kites Garden.

Ro
Acum două sau trei săptămâni, am vizitat Grădina Zmeilor din județul Sălaj. Deși am trecut de nenumărate ori prin Sălaj în drumul meu spre Satu Mare și înainpoi spre Cluj, trebuie să recunosc că nu aveam idee de acest loc. L-am găsit întâmplător pe internet, așa că în aceea sâmbătă dimineață i-am spus lui Alin să mergem, și duși am fost în descoperirea Grădinii Zmeilor.


To get there you must take the road that takes you to Zalău, and about 10 kilometers before entering Zalău, you must change your route to Jibou. The village that targeted is called Gâlgau Almasului, I know, strange name. Once you arrive in the village you will find an indicator that will take you to the Garden. From Cluj it will take you about 1 hour and a half and unfortunatly I must tell you that the road from Jibou to the Garden is not that wonderful.

Ca să ajungeți la destinație, trebuie să luați spre Zalău, și cu vreo 10 kilometri înainte de a intra în oraș trebuie să faceți dreapta spre Jibou. Satul pe care îl veți căuta în continuare se numește Gâlgau Almasului, știu, e un nume foarte ciudat. De îndată ce ați ajuns, veți găsi un indicator care vă va duce direct la Grădină. Din Cluj veți face cam o oră jumate și din păcate trebuie să vă mărturisesc că drumul din Jibou până la Grădină nu este unul extraordinar de bun.


The Garden is beautiful, and it's actually a protected area of national interest. The attractive part of it it's the irregular rocks formed by nature .When you arrive there you have 2 routes which you can take, the one in which you can see the rocks from the top of the hill, and the one in which you can walk near them. Of course, we took both. The rocks have been baptized with names like: "The Catana Girl, The Kite and the Kitees, Old man, The Monks, The Captain, Eva, Dorobantul, The Thumb, The Sphinx" and they were formed by the action of air -freezing and thawing, wind, temperature, water and gravitational -collapse, subsidence. 

Grădina Zmeilor este superbă și totodată o arie protejată de interes național. Partea cea mai atractivă sunt stâncile neregulate formate de natură. Când ajungeți acolo aveți posibilitatea de a alege 2 rute, una în care puteți admira stâncile de sus, de pe un deal și a doua în care puteți trece pe lângă ele. Binențeles, că ne-am dus pe amândouă. Stâncile au fost botezate cu nume ca și: "Fata Cătănii, Zmeul și Zmeoaica, Moșul, Călugării, Căpitanul, Soldații, Eva, Dorobantul, Degetelul, Sfinxul". Acestea s-au format datorită acțiunii aeruli - îngheț-dezgheț, vânt, temperatură, al apei și a proceselor gravitaționale - prăbușiri, surpări.It's a great place if you like nature like I do. We are planning to go camping next year in that area, or for a picnic with our friends. Enjoy the pictures! Until next time :)

Dacă vă place natura, Grădin Zmeilor este un loc minunat. Plănuim ca la anul să mergem în zona respectivă cu cortul, sau la un picnic cu prietenii. Vă las cu pozele! Pe data viitoare :) 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu